top of page

biz kimiz?

Biz Antakyalı Ortodokslar, Antakyalı Rum Ortodokslar, Arapça konuşan Rum Ortodokslar, Arap Ortodokslar, Arap Dilli Doğu Ortodoksları, Nasrani, Mesihi gibi farklı isimler ile anılan, adı tam olarak konamamış bir toplumun mirasçıları olarak bir araya gelmiş birkaç kişiyiz. Farklı sosyo-kültürel sınıflardan ve siyasal düşüncelerden insanlar olarak bizi bir araya getiren, içine doğmuş olduğumuz toplumu tanıma, anlama ve anlatma isteğidir. Bu toplumun unutulmaya yüz tutmuş kültürünü ve adetlerini, yok olmakta olan dilini ve hemen hemen hiç yazılmamış tarihini araştırmak, bulmak, büyütmek ve yaşatmak için yola çıktık ve bu platformu kurduk… Platformun ismi Arapçadan geliyor ve geniş tanımlar havuzu içinde bu oluşuma ‘biz’ anlamına gelen ‘nehna’ ismini verdik.                                            

Bu platformun kendine ait resmi bir görüşü yoktur. Bu oluşum içerisinde yer alan tüm yazılar yazarların şahsi görüşüdür. Temel prensibimiz bu oluşumun nefret söylemi içermediği sürece herkesin ifade özgürlüğünü rahatça kullanabileceği bir platform olmasıdır

bottom of page