top of page

Özgür Kaymak

Özgür Kaymak doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nden Temmuz 2016’da “İstanbul’da Rum, Yahudi ve Ermeni Cemaatlerinin Sosyo-Mekansal İnşası” başlıklı tezi ile tamamladı. İstanbul'un Rum, Yahudi ve Ermeni cemaatleri üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır. Yazıları ayrıca Bianet, Agos, Şalom ve Avlaremoz’da yayınlanmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında etno-dinsel azınlıklar, bellek çalışmaları, evlilik ve aile çalışmaları, toplumsal cinsiyet gelmektedir. Atina ile İstanbul arasında gelip giderek yaşıyor; Yunanca öğrenmeyi, araştırmayı ve yazmayı sürdürüyor.

Özgür Kaymak
bottom of page