top of page

Anna Maria Beylunioğlu

Mersin’de doğdu. Lisans ve doktora eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine sırasıyla İstanbul ve İtalya’da tamamladı. Din devlet ilişkileri, din özgürlüğü ve gayrimüslim azınlıklar alanlarında kitap, çeşitli kitap bölümleri, dergi makaleleri ve fikir yazılarının da dahil olduğu geniş çapta yayınlar yaptı. Profesyonel Şeflik eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli restoranlarda çalıştı, sosyal sorumluluk projelerine katkı sundu. Yemek kültürü ve gastro-diplomasi ile ilgili makaleler kaleme almakta, ve farklı üniversitelerde “Din ve siyaset”, "Yemek, Siyaset ve Toplum" adlı dersler vermektedir.

Anna Maria Beylunioğlu
bottom of page