top of page

Can Şakırgil

Antakya’da doğdu. İlk gençlik yılları Antakya çarşılarında kuyumculuk öğrenerek geçti. Daha sonra İngilizce öğretmeni olarak mezun oldu. Lisans eğitiminin bir kısmını Belçika’da tamamladı. Fulbright bursuyla Amerika'da Türk dili dersleri verdi. Dil ve dilbilim üzerine araştırmalar ve yüksek lisans yaptı, doktora dersleri aldı. Kutsal Kitap’ın Türkçeye tercümesi ile ilgili çalışmalarda bulundu. Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde uzun yıllar yabancı dil ve dilbilim dersleri verdikten sonra Kuzey Amerika’ya yerleşti. Orada bir üniversitede dilbilim dersleri vermektedir.

Can Şakırgil
bottom of page