top of page

Elifsena Biroğlu

İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Brezilya'daki Muhafazakârlığa Etkisi” üzerine yazdığı çalışmayla aldı. 2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Etnik geri dönüş göçlere odaklandığı yüksek lisans tez çalışması, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklendi. Tez ve proje araştırması kapsamında Midyat kırsalında yer alan Süryani köylerinde araştırmalar yaptı. Göç ve sanat ilişkisini inceleyen "Öteki Hikayeler/The Other Stories" kitabında editör yardımcısı ve yardımcı çevirmen olarak katkıda bulundu. Uluslararası konferanslarda ve çalıştaylarda konuşmacı olarak yer aldı. Akademik ilgi alanları arasında etnik göç çalışmaları, sınır araştırmaları, bellek ve kültür çalışmaları, kır-kent ilişkileri bulunmaktadır.


Dünyayı gezmeyi, insanı anlamayı, arkeolojiyi, doğayı ve Ortaköy’ü çok sever.

Elifsena Biroğlu
bottom of page