top of page

Liza Cemel

Aslen Antakyalı, şimdilerde ise Heidelberg'de yaşıyor. Yeni yerler keşfetmeye, yeni tatlar tatmaya, yeni diller öğrenmeye ve yeni hikâyeler dinlemeye bayılır. Müzik, sanat, sosyoloji, felsefe, psikoloji, dilbilim ve tarih alanları ilgisini çekiyor. İtalya’da Uluslararası İlişkiler lisans eğitimini tamamladı, lisans tezinde Türkiye’deki siyasi geçişler; azınlık hakları; Yahudi toplumunun sosyal hayatı gibi konuları ele aldı. Şimdi de Yahudi Uygarlıkları alanına yoğunlaştığı master programına Almanya’da devam ediyor. Aynı zamanda farklı kültürleri buluşturan, "azınlık"; "kimlik"; "çeşitlilik" gibi temalar üzerine düşünen sosyal girişimcilik ve gençlik projeleriyle de ilgileniyor. Son birkaç yıldır aktif olarak yazdığı Şalom ve Avlaremoz platformlarına, geçen yıl da Nehna'yı ekledi. Nehna özelinde, Antakya'daki Yahudi geleneklerini, mutfağını, bayram ritüellerini anlatıyor.

Liza Cemel
bottom of page